مدار انتظار مکالمه


مدار انتظار مکالمه در اکثر تلفن هاي جديد بصورت استاندارد وجود دارد.ولي اغلب اوقات ما با تلفن هايي سر کار داريم که فاقد اين ويژگي مفيد مي باشند لذا دراينجا يک نمونه از اين گونه مدارات که بصورت بسيار ساده نيز طراحي گشته آورده شده است.از مزاياي اين مدار مي توان به عدم نياز به تغذيه مجزا(از طريق خط تلفن تغذيه مگيردد) تعداد قطعات بسيار کم که باعث کوچک شدن  فضاي مورد نياز جهت نصب ميشود وبراحتي ميتوان مدار را در درون تلفن جاسازي نمود.

جهت قرار دادن تلفن در وضعيت انتظار مکالمه کافيست کليد موجود در مدار يکبار فشار دهيد وسپس گوشي را بگذاريد. جهت ادامه مکالمه فقط کافيست گوشي را مجددا برداريد.

 

نقشه
 

 

ليست قطعات :

 

قطعه
تعداد
توضيحات
قطعه مشابه

R1

1

1.5K 1/4 W مقاومت

 

R2

1

1K 1/4W مقاومت

 

D1

1

1N4002 دیود سیلیکون

1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

SCR1

1

C106Y تریستور

 

LED1

1

Red LED

Green LED, Yellow LED

S1

1

کليد فشاري در حالت  عادي باز

 


 

 

   

 
     
     

 
 
 

 
 

 

best viewed with 1024x768 resolution

 

  nourcity.com © 2002-2006
powered by: amir-salehi