فرستنده FM


توسط  دو ترانزيستور يک فرستنده FM طراحي شده که داراي بردي معادل با 100 متر با ولتاژ تغذيه 9 ولت خواهد بود.ودر صورتي که ولتاژ ورودي 12 ولت باشد اين برد به 120 متر افزايش پيدا ميکند.سلف هاي مدار 5 دور سيم يک با قطر 4 ميليمتر هسته هوا هستند براي پيچاندن اين سلف ها ميتوانيد از لوله داخلي خودکار استفاده کنيد و پنج دور سيم را بروي آن بپيچانيد وسپس لوله خودکار را در بياوريد.

خازن تريمر C5 جهت تنظيم محدوده فرکانسي فرستنده ميباشد(88-108MHz). يک خازن 0.1 ميکرو فارادي راجهت باي پس کردن باطري بهتر است بصورت موازي با باطري قرار دهيد.

 

نقشه

 

 FM شماتيک مدار فرستنده

 

 

مدار چاپي و نحوه چيدمان قطعات

 

 

ليست قطعات :

 

C1 1

0.001uf خازن الکترولیک

C2 1

5.6pf خازن الکترولیک

C3,C4 2

10uf خازن الکترولیک

C5 1

3-18pf Adjustable Cap

R1 1

270اهم  1/8W مقاومت

R2,R5,R6 3

4.7k 1/8W Resistor

R3 1

10k 1/8W Resistor

R4 1

100k 1/8W مقاومت

Q1, Q2 2 2N2222A NPN ترانزیستور
L1, L2 2

پنج دور سیم

MIC 1

ميکرفن خازني

 

   

 
     
     

 
 
 

 
 

 

best viewed with 1024x768 resolution

 

  nourcity.com © 2002-2006
powered by: amir-salehi