فرم سفارش كالا

 نام

 نام خانوادگی

آدرس ایمیل

 شماره تماس

نوع كالا

سوال درمورد کالا

یا درخواست شما

نحوه خرید اجناس مشتری گرامی شما برای خرید هر یک از محصولات و دستگاه های موجود, کافی است پس از تماس با ما واطلاع از قیمت محصول مورد نظر- مبلغ کالا را به شماره حساب 0102538223006--- نزد بانک ملی ایران-سیبا- به نام امیر حسین صالحی واریز نمایید- تا کالا برای شما ارسال شود

 

 

   
 
 
  TL: +98-1144555942

mobiles: +98-9116255942 ,  +98-9123012429   ,  +98-9393012429   ,  +98-9118213346

Email: electronics@nourelectronics.com 

 
     

 
 
 

 
 

 

best viewed with 1024x768 resolution

 

  nourcity.com 2002-2006
powered by: amir-salehi